Podmínky lovu - rybářský řád

Přečtěte si, prosím, pozorně podmínky lovu v našem revíru. Předejdeme tak případným zbytečným nedorozuměním. Děkujeme.
 • 1. Rybolov může provádět každá osoba po zakoupení naší povolenky. Děti do 12 let musí mít doprovod osoby starší 18 let
 • 2. Způsob rybolovu:
  • Chytá se na dva pruty, každý maximálně o dvou návazcích s JEDNOHÁČKEM DO VELIKOSTI ČÍSLO 2 !!!. Protihrot na háčku být může.
  • Při lovu na položenou zákaz pevných montáží včetně ,,srkaček“, nutná je montáž průběžná(úniková)
  • Za nástrahu je zakázáno používat chráněných živočichů a jejich vývojových stádií.
  • Vnadění je povoleno
  • LOV DRAVCŮ JE CELOROČNĚ ZAKÁZÁN !!!
  - vyjímkou je sumec obecný - možno chytat na rousnice a sumcové pelety,zde velikost háčku neomezena.
 • 3. Míry ryb které je možno zakoupit:
  • Kapr - 40-55 cm (kapr 56 cm a výše musí být okamžitě vrácen do vody)
  • Karas stříbrný a sumec obecný - bez míry
  • Lovící si smí za stanovené ceny ponechat libovolný počet ryb. Ryby správce po skončení lovu změří a určí cenu. Ceny ryb jsou vystaveny v buňce s občerstvením.
 • 4. Lovící je povinen:
  • Provádět rybolov pouze v prostoru k rybolovu určeném
  • Platí zákaz parkovat auto na cestě podél lovných míst – auto musí být na vyhrazeném parkovišti
  • Rybář a jeho návštěva jsou povini umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole.Návštěvy jsou možné pouze za denního světla!
  • Stanování a bivakování povoleno pouze s platnou povolenkou.
  • Udržovat pořádek
  • Maximálně šetrně zacházet s rybou, používat PODBĚRÁK(ramena min. 60 cm) + PODLOŽKU
  • Ponechané ryby uchovávat ve vezírku (zakazuje se zabíjení ryb u vody), ostatní ryby ihned šetrně vracet do vody
  • Uloveného KARASE STŘÍBRNÉHO , SUMCE OBECNÉHO(jakékoliv velikosti) i SUMEČKA AMERICKĚHO je zákaz vracet do vody, lovící si je může ponechat, nebo jej odevzdá správci.
 • 5. Zakoupením povolenky se každý dobrovolně zavazuje řídit se místním rybářským řádem.
 • 6. Za porušení kteréhokoli z předchozích bodů je rybáři okamžitě bez náhrady odebrána povolenka a je ukončen rybolov